Van harte welkom

  tel. +32 (0)486 89 76 33

  e-mail: lucvdsteene@gmail.com

  ’s Gravendreef 1A bus 8 • 9810 Eke-Nazareth

  https://goo.gl/maps/oVm5pCEj1vN1F8fy9

  http://be.linkedin.com/in/lucvandesteene 

  Privacy en GDPR

  Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten of onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Luc Van De Steene (particulieren en bedrijven). Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van mijn diensten of van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze site en diensten en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Persoonsgegevens

  In kader van therapie of coaching worden de persoonsgegevens door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

  Delen van persoonlijke gegevens

  Persoonlijke en vertrouwelijke informatie worden nooit aan derde partijen verstrekt, tenzij:

  Met schriftelijke toestemming van de cliënt/klant, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een hulpverlener

  Dit wettelijk verplicht en toegestaan is

  Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden

  Toegang van cliënt/klanten tot persoonlijke gegevens

  De cliënt/klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens. Tevens kan de cliënt/klant bezwaar maken tegen de verwerkingvan de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Luc Van De Steene, ’s Gravendreef 1a, 9810 Eke-Nazareth