Existentiële coaching

Niet dat ik een glazen bol heb, verre van. Als ik er dan toch probeer in te kijken, louter denkbeeldig dan, zie ik onder meer dat in de nabije toekomst het belang van existentiële coaching alsmaar gaat toenemen. Er zijn nu eenmaal tal van vraagstukken waar we als mens tegenaan lopen en die te maken hebben met het leven zelf, onze existentie.

Foto © Pixabay

In existentiële coaching gaat het over een aantal veelvoorkomende thema’s. Ze zijn actueler dan ooit.

  • Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en afhankelijkheid 
  • Authenticiteit
  • Ontwikkelingstrauma, schuld en schaamte en perfectionisme
  • Autonomie en verbondenheid 
  • Burn-out 
  • Depressieve gevoelens 
  • Existentiële angst en zingeving 
  • Posttraumatische groei 

“Existentiële verandering komt er pas als we onze beperkingen, onze fragiliteit, onze diepe angst, onze eenzaamheid, en ons mogelijks betekenisverlies onder ogen durven zien en accepteren.”

Professor psychologie Siebrecht Vanhooren, KU Leuven

Neem gerust contact voor een verkennend gesprek: +32 (0)486 89 76 33 en/of lucvdsteene@gmail.com